Disclaimer website

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 Orangtubes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.  Orangetubes  is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door orangetubes beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Orangetubes aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.
 Orangetubes streeft naar optimale beschikbaarheid van zijn website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kan orangetubes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Orangetubes behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u orangetubes daarvan dan direct op de hoogte brengen via e-mailadres info@orangetubes.com. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te verwijderen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden.

Iedere geadresseerde dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail/internet risico’s zijn verbonden. Orangetubes staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

 

Copyright

Orangetubes behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, beelden/foto’s en vormgeving. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van orangetubes. U mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.